Рішення

SOFTPRO:ОТГ – НАДІЙНІСТЬ В УПРАВЛІННІ РЕСУРСАМИ

Software Screenshot

Відкритість та доступність даних

Публікація ресурсів громади на геопорталі об'єднаної територіальної громади у відкритому доступі 24/7

Незалежність від форматів

Дані, що публікуються, не залежать від певних інструментальних ГІС

Побудова тематичних карт

Використовуючи дані геопорталу об'єднаної територіальної громади та інших відкритих геопорталів, користувач має можливість побудувати власну карту для своїх потреб

Software Screenshot

Облік і моніторинг активів громади

- земля;

- природні ресурси (лісові, водні об'єкти, корисні копалини);

- об'єкти промисловості та сільського господарства;

- інженерно-технічна інфраструктура

Формування привабливих інвестиційних пропозицій

- ведення інвестиційних проектів;

- аналіз і моніторинг вільних об'єктів для інвестування

Інтегрування систем структурних підрозділів громади

- ведення Єдиної централізованої бази геопросторових даних;

- регламентований доступ до системи;

- генерація форм, звітів, витягів;

- забезпечення зворотнього зв'язку з громадянами

Можливості

Знайомство з підсистемами

Адресний реєстр

Підсистема забезпечує автоматизацію таких функцій:

- автоматизує процес введення даних;

- реєстрація населених пунктів;

- реєстрація вулиць (просторові та реєстраційні дані в рамках реєстру вулиць);

- пошук вулиць, формування списку вулиць для затвердження в обласній раді (в рамках реєстру вулиць);

- введення інформації про будівлі як об'єкти, що адресуються (просторові реєстраційні дані в рамках реєстру адрес);

- пошук будівель за адресою, пошук будівель за документом, що підтверджує факт надання адреси;

- відображення списку об'єктів, що впорядковані за адресами для полегшення процесу надання адреси;

- формування документів про присвоєння та підтвердження адреси;

- збереження та відображення документів, що підтверджують факт надання адреси;

- формування документів верифікації реєстру адрес;

- збереження і відображення документів з результатами верифікації реєстру адрес, та документів, що підтверджують факт надання адреси;

- можливість здійснювати експорт реєстрів в формат CSV, XSL;

- можливість налаштування вигляду реєстру (таблиці).

Земельний кадастр

Підсистема забезпечує автоматизацію таких функцій:

- створення та ведення реєстрів земельних ділянок та угідь

- формаування реєстрів юридичних та фізичних осіб землекористувачів,

- ведення прав та сервітутів на земельні ділянки;

- імпорт інформації про земельні ділянки з обмінного файлу формату XML  в систему земельного кадастру

- ведення чергового плану використання земельних ресурсів;

- формування звітів на всій множині даних про суб’єкти та об’єкти землекористування.

- відображення місць розташування земельних ділянок, вулиць і адрес;

- відображення чергового кадастрового плану;

- введення та редагування координат меж земельних ділянок та угідь на електронній карті;

- введення та редагування кординат осьових ліній вулиць та точок прив’язки адрес;

- редагування проектних меж кадастрових зон та кадастрових кварталів з використанням шару меж земельних ділянок;

- запит атрибутивних даних для об’єктів, що вибрані користувачем на електронній карті.

Містобудівний кадастр

Містобудівний кадастр складається з таких підсистем:
- Підсистема формування будівельних паспортів та містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, що забезпечує автоматизацію процесів реєстрації, обліку, зберігання та видачі містобудівних умов та будівельних паспортів;
- Підсистема реєстру об'єктів містобудівного кадастру, що забезпечує автоматизацію процесів реєстрації, обліку, зберігання даних про об'єкти містобудівного кадастру;
Підсистема реєстрації і обліку містобудівної документації забезпечує автоматизацію процесів обліку, реєстрації, зберігання містобудівної, проектної, планувальної та іншої документації, що подається на реєстрацію в системі МБК, дозвільних та інших документів, що поступають в систему, а також вихідної документації, що генерується системою.

Підсистема збору і накопичення даних

Модуль забезпечує збір і накопичення матеріалів топографо-геодизичних робіт та інших наборів даних для ведення Єдиної цифрової топографічної основи (ЄЦТО).
Функціональні можливості підсистеми збору та накопичення геопросторових даних:
- ведення реєстрів планшетів, растрів та векторних наборів даних;
- завантаження файлів будь-якого формату для формування сховища файлів;
- ведення реєстру з прийому топографо-геодезичних робіт;
- формування бази геопросторових даних і бази метаданих просторової інформації;
- встановлення за просторовим охопленням зв’язків між векторними наборами даних, растрами та планшетами.
- імпорт та оновлення векторних даних ЄЦТО;
- оновлення та версійність планшетів;

Підсистема моніторингу ресурсів ОТГ

Підсистема моніторингу ресурсів ОТГ забезпечує автоматизацію таких функцій:

- реєстрація та супровід інвестиційних об'єктів (проектів) об'єднаної територіальної громади;

- облік та моніторинг природних ресурсів (лісові, водні об'єкти, родовища корисних копалин тощо);

- облік та моніторинг інженерно-технічної інфраструктури;

- облік та моніторинг промислових, сільсько-господарських, соціальних, оздоровчих, культурно-освітніх об'єктів;

- збереження та відображення документів, що підтверджують легальність суб'єктів господарювання;

- збереження та відображення результатів соціологічних, наукових та інших досліджень;

- пошук та виявлення незадіяних промислових потужностей;

- пошук та виявлення активів, що перебувають на балансі об'єднаної територіальної громади;

- можливість здійснювати експорт реєстрів в формат CSV, XSL;

- можливість налаштування вигляду реєстру (таблиці).



Довіра

Контакти

  • Години роботи